Články Zpět na články

Měření radonu pomocí Sigfoxu

Vyšší koncentrace všudypřítomného radonu může být od určitých hodnot lidskému zdraví velice nebezpečná. Radon je radioaktivní plyn vznikající rozpadem uranu a v přírodě se vyskytuje běžně. Hlavní nebezpečí ozáření však může nastat v uzavřených prostorech a proto je dobré hladinu koncentrace hlídat.

Společnost Tesla, akciová společnost vyrobila IoT sondu na měření radonu, která využívá technologii Sigfox.
V článku v odkaze se dočtete, jak pomocí IoT sondy a přehledné aplikace Montes měřit a získávat data a díky srozumitelnému videu autora zjistíte, jak je práce se sondou i s aplikací jednoduchá.

https://www.mylms.cz/mereni-radonu-na-stavbe-a-v-dome/