Public sector

SmartCity Dashboard - ČEZ ESCO a.s

Řešení:
Vytvoření přehledné IoT platformy, která bude umožňovat uživatelům (zákazníkům typu měst/ obcí/ příspěvkových organizací/ komerčních subjektů)
z jednoho prostředí spravovat klíčové informace vycházející z čidel technologie internetu věcí do ní implementovaných. IoT platforma obsahuje čidla na měření
spotřeby energií, situace v dopravě/ ovzduší, alarmové stavy typu signalizace kouře, záplavy, neoprávněného pohybu apod.


Benefity řešení:
Slouží k efektivnímu vedení obce/ měst/ konkrétního komerčního subjektu s využitím nejnovější technologie internetu věcí. Díky platformě-webové aplikace
dochází k propojení odvětví jako je veřejná správa, energetika, bezpečnost, správa budov, šetření nákladů, sledování havárií, vyhodnocování úsporných opatření
a šetření nákladů.

Zařízení:
zařízení na odečet elektřiny od společnosti SmartImp
zařízení na odečet plynu od společnosti Softlink
detektor záplavy od společnosti SimpleHardware
detektor kouře od společnosti Nexelec
signalizační tlačítko od společnosti SimpleHardware

CITIQ - monitorování parkovacích míst ve městech

Řešení

Je to nízkonákladové řešení, které informuje o obsazenosti parkovacích míst prostřednictvím sítě Sigfox. Výsledkem jsou data pro analýzu konkrétního parkovacího místa a procentuální vytížení parkoviště.

Benefity řešení

Magnetický detektory informuje řidiče o počtu obsazených míst a zároveň poskytují magistrátu ucelené informace o platební morálce.

Senzor

  1. Magnetický senzor
    Detektory jsou zapuštěné v zemi a zaasfaltované, případně mohou mít podobu dlažební kostky. Jsou tak velmi odolné vůči počasí. A díky tomu, že splývají s povrchem, nepřitahují pozornost vandalů. Jsou bezdrátové, nejsou náročné na údržbu a s dlouhou výdrží baterie až 8 let

Zákazníci

  1. hlavní město Praha
    V Praze spustili unikátní systém detekce obsazenosti parkovacích míst pro osoby ZTP. Díky mobilní aplikaci mají uživatelé neustálý přehled o tom, kde mohou zaparkovat. Společnost Citiq detektory vytvořili v podobě zámecké dlažby a kolektory jsou zapuštěné v duté části sloupu.
  2. Liberec
    V Liberci pro společnost ČD Telematika dodali 240 detektorů pro monitoring parkování v 6 částech města. Služba chytré parkování představuje investičně nenáročné řešení vhodné i pro menší obce a firmy.

Potencionální nasazení

Řešení je vhodné pro města, obce i firmy.  A pro všechny, kdo řeší problémy s parkovacími místy nebo mají zájem zlepšit služby v této oblasti.