Sdružené čidlo SiFiCO pro optickou detekci kouře, teplotní požární čidlo a detekci úniku jedovatého CO. Projektovaná životnost baterií 10 let.

Specializace

 • Bezpečnost / Hlídání objektů
 • Utility / Smart metering
 • E-Health / péče o seniory
 • E-agro / monitoring prostředí

Různá provedení odečtových modulů pro šíroký sortiment vodoměrů (bytové, domovní , průmyslové), elektroměrů, plynoměrů a měřičů tepla.

Specializace

 • Utility / Smart metering

Comet System, s.r.o.

Monitoring teploty, relativní vlhkosti, atmosférického tlaku a dvoustavových veličin.

Specializace

 • Smart průmysl / Průmysl 4.0
 • Veřejný sektor / SmartCity
 • Smart home / smart lifestyle
 • E-agro / monitoring prostředí

Cutter Systems

Vývoj zařízení pro síť SIGFOX vč. P1 a P2 certifikace.

Specializace

 • RTLS, důlní a automobilový průmysl
 • Chytré dopravní prostředky / fleet management
 • Smart průmysl / Průmysl 4.0
 • Veřejný sektor / SmartCity
 • Bezpečnost / Hlídání objektů
 • Utility / Smart metering

iNELS Air zahrnuje bezdrátové produkty připojené do sítě Sigfox. Hlavním prvkem je univerzální modul AirIM, který slouží k detekci kritických stavů zařízení v rezidenčním/průmyslovém odvětví. Dále jsou to detektory – záplavový, kouřový, pohybový a okenní.

Specializace

 • Veřejný sektor / SmartCity
 • Smart home / smart lifestyle
 • Bezpečnost / Hlídání objektů
 • Utility / Smart metering

Řešení od jednoduchých měření přes bytové komplexy po velké industriální projekty.

Specializace

 • Smart průmysl / Průmysl 4.0
 • Veřejný sektor / SmartCity
 • Utility / Smart metering

Innogy nabízí v České republice řadu moderních energetických služeb a produktů. Svým zákazníkům nabízí chytrý senzor, který automaticky monituruje stav plynoměru. Zákazník má tak spotřebu pod kontrolou a díky neustálému přehledu si může upravit výši záloh. 

Specializace

 • Smart home / smart lifestyle
 • Utility / Smart metering

Jsme vývojáři a výrobci IoT zařízení pro síť Sigfox. Nasbíraná data umíme vizualizovat v naší platformě mySiotech, která nabízí široké možnosti práce s daty a jejich správu.

Specializace

 • Tracking / Fleet management
 • Smart průmysl / Průmysl 4.0
 • Veřejný sektor / SmartCity
 • Bezpečnost / Hlídání objektů
 • Utility / Smart metering
 • E-agro / monitoring prostředí