Smart industry

Identifikace námrazy a větru - ČEZ Distribuce a.s.

Řešení:

Dodání meteostanice s měřením zvýšené intenzity námrazy na vedení vysokého a velmi vysokého napětí v rizikových oblastech (převážně horských). Zařízení současně měří veličiny teplot, relativní vlhkosti, intenzity a směru větru.

Benefity řešení:

Zařízení varuje před nebezpečím poškození vedení velmi vysokého napětí námrazou i dalšími vlivy počasí, zároveň také dokáže rozpoznat zásahy zvenčí (vnější poškození. Zařízení operuje pomocí váhového systému.

Díky energeticky nenáročné komunikaci je zařízení ve srovnání s konkurenčními technologiemi levné a bez nutnosti údržby s výdrží více než 8 let na baterie.

Zařízení:

 SENSECOM-KL2

 

Sledování úrovně hladiny vody ve vzdušnících/kalnících Jaderné Elektrárny Temelín

Řešení:
Zařízení informuje a monitoruje úroveň hladiny vody ve vzdušnících/kalnících
v případě poškození potrubí.


Benefityřešení:
Úspora nákladů za pravidelné výjezdy zaměstnanců ke kontrole stanic v prostorách místnosti vzdušníků, včasná detekce poškození potrubí, zároveň zaměstnanci JET získají okamžité informace v případě prasknutí potrubí o
stupni a rychlosti stoupající hladiny vody.


Zařízení:
SENSECOM-DI6 s plováky

Monitoring pásových dopravníků - Severočeské doly a.s.

Řešení:

Nasazení zařízení na monitoring válečků pásových dopravníků s funkcí alertů pro nestandardní chování jednotlivých válečků či ostatních komponent dopravníků

Benefity řešení:

Prevence poškození dopravníku v případě zásadního poškození pásu či jiné součásti dopravníku.

Zařízení :

SENSECOM-TR6 (3ks)

 

Měření hladiny spodních vod- Severočeské doly a.s

Řešení:

Instalace zařízení pro monitoring spodních vod ve vrtech. Hloubka vrtů je mezi 10 a 180 metry. zařízení v hloubkových vrtech měří hladinu pomocí kapilárního tlaku v horninách.

Benefity řešení:

Sběr informací, které přispívají k včasnému varování před možnými sesuvy půdy či zaplavením. Frekvence sběru dat je 1x za 12 hodin.

Průběh:

Zařízení se implementuje na nové vrty (zde společnost SmartImp zajišťuje měření i sběr dat) i na starší vrty (zde SmartImp zajišťuje pouze sběr dat). Pilotní fáze začala v  roce 2017. Aktuálně je osazeno 100 vrtů.

Zařízení :

sonda SENSOCOM-HP1. Výdrž baterie až 8 let při odeslání 8 zpráv denně. Sonda umožňuje rozkmitat strunu čidla a následně snímat její frekvenci v rozsahu 1,5-5kHz a zároveň obsahuje akcelerometr, který indikuje porušení.

 

Monitoring teploty a vlhkosti v budovách a areálech Pražského hradu a zámku Lednice

Řešení

Mezi faktory ohrožující vnitřní prostory budov, kulturních památek a areálů patří zvýšená vlhkost. Chytré Iot teploměry a vlhkoměry zasílají v pravidelných intervalech potřebné informace o stavu budovy přes rádiovou síť Sigfox.  Aktuálně probíhá monitorování v budovách areálu Pražského hradu a ve státním zámku Lednice. Cílem řešení je udržení teploty nad hranicí rosného bodu a omezení kondenzace vlhkosti v monitorovaných místnostech. 

Benefity řešení

Ochrana vnitřních prostorů budov, kulturních památek a areálu.

Senzor

Senzor měří teplotu a vlhkost přímo z vestavěného čidla. Vyznačuje se jednoduchým kompaktním provedením s výdrží baterie až 7 let.

Potencionální nasazení

Další možná využití senzorů mohou být v průmyslu, zemědělství, ve stavebnictví a v managementu budov a municipalit.