Články Zpět na články

0G technologie pomáhá monitorovat i zrání betonu

IoT technologie efektivně modernizuje i v oblasti stavebnictví. Partnerská společnost Comet system s.r.o. prodává 0G snímače pro bezdrátové monitorování teploty. Pomocí této Sigfox technologie lze monitorovat zrání betonu. Na základě měření lze například odhadnout doba, kdy je dosažena minimální pevnost v tlaku, aby se beton dal zatížit, efektivního vytvrzování nebo minimalizovat vznik prasklin a poškození betonu.


https://www.cometsystem.cz/references/monitorovani-teploty-betonu-pri-jeho-zrani